Rekrutacja

KLAUZULA O OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że w związku z prowadzonym procesem rekrutacji Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efferta Pharma z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 3, 05-152 Czosnów,,

numer telefonu: 22 785 10 47

email: daneosobowe@efferta.pl

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacyjnym, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Efferta Pharma. wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

CV kandydatów nieprzetworzone w danym procesie rekrutacyjnym, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Efferta Pharma na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, przechowywane są przez okres 12 miesięcy.

Po tym okresie są one usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania powyższych danych do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach obecnego procesu rekrutacji lub kolejnych procesów rekrutacyjnych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w procesie rekrutacji.

Nie odsyłamy aplikacji. Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.